За родители

 

Взаимодействие с родители:

- Ежедневни преки контакти;

- Родителски срещи;

- Консултации;

- Родителски табла;

- Съобщения;

- Открити моменти;

- Празници;

- Кръгли маси;

- Тренинги;

- Работилници и други форми.

2018-2023 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign