Добре дошли в нашия уебсайт!

Вече 35 години ДГ “Райна Княгиня“ предлага качествено възпитание, обучение и висока степен на училищна готовност; развива индивидуалните качества на всяко дете и стимулира творческите му заложби.

ДГ “Райна Княгиня“ е утвърдена като желана територия за деца и родители, в която е обособен екип от отговорни личности с доказан професионализъм, толерантност, загриженост и зачитане на човешките достойнства.

ДГ “Райна Княгиня“ е образователен център, в който основна ценност е високото качество на възпитание, обучение и социализация.

В ДГ “Райна Княгиня“ ежегодно  играят, пеят, рисуват, учат и общуват над 360 деца.

Нашите цели са насочени към:

  • непрекъснато надграждане на знания и умения и максимално развитие потенциала на всяко дете;
  • към непрекъснато повишаване педагогическите компетенции на учителите;
  • привличане на родителите за подпомагане на възпитателно – образователния процес чрез различни форми на сътрудничество;
  • поддържане на иновационно – образователна среда;
  • разкриване възможностите и развитие на заложбите и способностите на всяко дете;
  • обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата;
  • обслужване завишените интереси и потребности чрез използване на информационно – комуникативни технологии.
2018 - 2023 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign