Екип

 

Директор

 • Шенгюл Мехмед Бекир

 

Учители

 • Мария Ангелова Демирева - старши учител
 • Мария Пенева Савова - старши учител
 • Иванка Христова Райчева - старши учител
 • Емилия Делчева Хаджидимова - старши учител
 • Антоанета Димитрова Тончева - старши учител
 • Нели Смилянова Бакалова - старши учител
 • Росица Ботева Братанова - старши учител
 • Катя Георгиева Василева - старши учител
 • Ренгинар Мюмюн Карамехмед - старши учител
 • Магдалена Славова Николова - старши учител
 • Доника Димова Христова - старши учител
 • Валя Цветанова Хаджиева - старши учител
 • Гюлджан Салиева- старши учител
 • Шенай Ридван Байрям- старши учител
 • Нурсен Рами Мюмюн - учител
 • Ангелина Асенова Асенова -  учител
 • Гергана Илиева Тончева -  учител
 • Шенай Якуб Юсеин- учител
 • Ренгинар Мюнюр Юмер - учител
 • Гюлназ Чаушева- Бинбашъ - учител
 • Маргарита Димитрова Тодорова- учител
 • Милена Петрова Василева- учител по музика
 • Кристина Христова Михайлова- педагог
 • Есра Сали- психолог

 

Медицински сестри

 • Семра Али - мед. сестра
 • Нефизе Иса - мед. сестра
 • Невин Неби - мед. сестра
 • Хайрие Мустафа - мед. сестра
 • Кера Петкова - мед.сестра
 • Айшегюл Шабан - мед. сестра
 • Инджи Хаджимурад- мед. сестра

 

Непедагогически персонал

 • Фикрие Фикри Неджиб - домакин
 • Николинка Георгиева Стамова - ЗАС 
 • Фатме Бехчед Чауш - пом. възпитател
 • Китка Веселинова Николова - пом. възпитател
 • Мюлкие Мюмюн Терзи - пом. възпитател
 • Диана Владова Ангелова - пом. възпитател
 • Юлия Миткова Дайова - пом. възпитател
 • Антония Манолова Тодорова - пом. възпитател
 • Сабрие Ахмед Генч - пом. възпитател
 • Татяна Тенева Понева - пом. възпитател
 • Елван Арслан Халил - пом. възпитател
 • Джемиле Емин Юсеин - пом. възпитател
 • Иванка Ангелова Василева - пом. възпитател
 • Татяна Райкова Антонова - пом. възпитател
 • Иксане Сюлейман Аптула - пом. възпитател
 • Ембие Хасан Мустафа - пом. възпитател
 • Айфер Бахри Рамадан - пом. възпитател
 • Роза Йосифова Каменова - главен готвач
 • Гюлбеяз Юсеин Хаджи - пом. готвач
 • Антоанета Иванова Марчева - пом. готвач
 • Хатидже Юсеин Хаджисаид - работник кухня
 • Слава Лазарова Лазарова - перачка
 • Калбие Мустафа Мурад - перачка
 • Мурад Шериф Рюстем - огняр
 • Айхан Юсуф Адем - общ работник
2018-2023 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign