Екип

 

Директор

 • Шенгюл Мехмед Бекир

Учители

 • Мария Ангелова Демирева - старши учител
 • Марияна Георгиева Тенева - старши учител
 • Мария Пенева Савова - старши учител
 • Иванка Христова Райчева - старши учител
 • Емилия Делчева Хаджидимова - старши учител
 • Антоанета Димитрова Тончева - старши учител
 • Доника Димова Христова - старши учител
 • Нели Смилянова Бакалова - учител
 • Елка Йосифова Ангелова - старши учител
 • Таня Христова Ставрева - старши учител
 • Тинка Вълчева Георгиева - старши учител
 • Росица Ботева Трендафилова - старши учител
 • Катя Георгиева Василева - старши учител
 • Шенай Хюсню Хайдарова - учител
 • Златка Георгиева Атанасова - старши учител музика
 • Васвие Азис Сали - старши учител
 • Маргарита Димитрова Тодорова - педагог
 • Севджан Наим Салим - старши учител
 • Гергана Илиева Тончева -  учител
 • Ренгинар Мюмюн Карамехмед - старши учител
 • Магдалена Славова Николова - старши учител
 • Валя Цветанова Хаджиева - старши учител

Медицински сестри

 • Семра Али - мед.сестра
 • Дафинка Димитрова - мед сестра
 • Невин Неби - мед.сестра
 • Хайрие Мустафа - мед.сестра
 • Кера Петкова - мед.сестра
 • Айшегюл Шабан - мед.сестра
 • Нефизе Иса - мед.сестра

Непедагогически персонал

 • Фатме Бехчед Чауш - пом. възпитател
 • Китка Веселинова Николова - пом.възпитател
 • Татяна Райкова Антонова - пом.възпитател
 • Юлия Миткова Дайова - пом.възпитател
 • Антония Манолова Тодорова - пом.възпитател
 • Диана Владова Ангелова - пом.възпитател
 • Семра Мюмюн Джамбазова - пом.възпитател
 • Мюлкие Мюмюн Терзи - пом.възпитател
 • Сабрие Ахмед Генч - пом.възпитател
 • Снежа Миткова Кирева - пом.възпитател
 • Елван Арслан Халил - пом.възпитател
 • Джемиле Емин Юсеин - пом.възпитател
 • Иванка Ангелова Василева - пом.възпитател
 • Иксане Сюлейман Аптула - пом.възпитател
 • Ембие Хасан Мустафа - пом.възпитател
 • Мария Димитрова Добрева - домакин
 • Николинка Георгиева Стамова - касиер
 • Татяна Тенева Понева - перачка
 • Фанка Христова Кайрякова - перачка
 • Роза Йосифова Каменова - готвач
 • Гюлбеяз Юсеин Хаджи - пом.готвач
 • Антоанета Иванова Марчева - пом.готвач
 • Хатидже Юсеин Хаджисаид - работник кухня
 • Неджайтин Мюмюн Шакир - огняр
 • Сами Махмуд Махмуд - общ работник
2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign