Обществен съвет

 

Председател:

Семра Али

Членове:

  • Фатме Чауш
  • Бирджан Емин
  • Зелиха Генч 
  • Росица Андреева – представител на финансиращия орган
  • Мелис Карамехмед
  • Александра Башева

Резервни членове:

  • Боряна Петрова
  • Айтен Алибей
2018-2023 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign