Обществен съвет

 

Председател:

  • Неше Муталибова

Членове:

  • Фатме Чауш
  • Николина Найденова
  • Маргарита Демирева – представител на обществеността от квотата на родителите
  • Росица Андреева – представител на финансиращия орган

Резервни членове:

  • Зелиха Кешева
  • Филиз Хаджи
2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign