Обществен съвет

 

Председател:

  • Гергана Тончева

Членове:

  • Деница Борисова
  • Николина Найденова
  • Маргарита Демирева – представител на обществеността от квотата на родителите
  • Боян Желев – представител на финансиращия орган

Резервни членове:

  • Селвие Юсеин
  • Радостина Белева
  • Ренета Йорданова
2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign