Прием

Приемът на документи /заявление по образец и други задължителни допълнителни документи/ се извършва в детската градина в периода от 01.03. 2024 г. до 30.04. 2024 г.

Списъкът на приетите деца и протоколът от извършеното класиране се публикува в сайта на ДГ и се поставят на информационно табло в ДГ до 10 юни.

До 20 юни родителите/настойниците/ записват децата си в избрана от тях детска градина чрез декларация по образец.

 

 Документи


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Документи за прием
2.
Заявление по образец
3.
Приложение 2
2018-2023 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign