Материална база

            ДГ “Райна Княгиня“ се помещава в две сгради, в които са разположени 12 групи. Всички помещения са обособени и аранжирани с предметно – пространствена среда, отговаряща на възрастовите особености на децата, които се помещават в тях.

            В Корпус 1 се помещават 6 градински групи, всяка със своя облик, цвят и мебелировка, с организирани в тях центрове, кътове и ателиета.

            В Корпус 1 се намират обособен музикален салон, с всички изискуеми за работата в него музикални и детски инструменти.

            В Корпус 1 се намира и обособен физкултурен салон, оборудван с гимнастически стени, пейки и всички изискуеми спортни уреди и пособия. Този салон се използва и за тренировки по футбол през зимния период.

            Корпусът разполага и с множество кабинети,  В два от тях има монтирани интерактивни дъски с мултимедийна техника.

            В Корпус 2 има разположени 6 групи, две от които яслени и множество кабинети.

            ДГ „Райна Княгиня“ има просторен двор с много дървета, дворни съоръжения, пясъчници и площадки за игра.

2018-2023 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign