Документи

Закони и Наредби


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Наредба № 5 от 03.06.2016 т. за Предучилищното образование
2.
Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език
3.
Закон за предучилищното и училищно образование
4.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали
5.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
6.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
7.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
8.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
9.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
10.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
11.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
12.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата

Правилници и кодекси


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
2.
Правилник БУВОТ 2020
3.
Правилник за функции и дейност 2020
4.
Дневен режим 2020
5.
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД 2020 2021
6.
Стратегия за развитието на ДГ "Райна Княгиня" 2020-2024
7.
Програмна система
8.
ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
9.
План за дейностите по БДП
10.
Седмична програма 2020-2021
11.
Годишен план 2020-2021
12.
Вътрешни правила лични данни
13.
Политика лични данни
14.
Правила COVID 19
15.
Информация за родители - Ковид 19

Стратегии, програми и планове


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Летописна книга
2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign