Групи

Първа яслена група „Мечо Пух“

 

Екип: м.с.Айшегюл Шабан и м.с.Кера Петкова

 

Педагог: Маргарита Тодорова

 

Пом.възпитатели: Антония Тодорова и Мюлкие Терзи

 

 

Втора яслена група „Зайко Байко“

 

Екип: м.с.Дафинка Иванова и м.с.Невин Неби

 

Педагог: Маргарита Тодорова

 

Пом.възпитатели: Джемиле Юсеин и Ембие Мустафа

 

 

Първа „а“ група „Слънце“

 

Екип: ст.учител Мария Савова и учител Гергана Илиева

 

Пом.възпитател: Китка Николова

 

 

Първа „б“ група „Звездичка“

 

Екип: ст.учител Таня Ставрева и ст.учител Росица Ботева

 

Пом.възпитател: Снежа Кирева

 

Втора „а“ група „Делфини“

 

Екип: ст.учител Магдалена Николова и ст.учител Елка Ангелова

 

Пом.възпитател: Татяна Антонова

 

 

Втора „б“ група „Русалка“

 

Екип: ст.учител Ваня Райчева и ст.учител Антоанета Тончева

 

Пом.възпитател: Юлия Дайова

 

 

Втора „в“ група „Бон-Бон“

 

Екип: ст.учител Марияна Тенева и учител Нели Бакалова

 

Пом.възпитател: Семра Джамбазова

 

 

Трета „а“ група „Пчеличка“

 

Екип: ст.учител Емилия Хаджидимова и ст.учител Тинка Георгиева

 

Пом.възпитател: Иксане Аптула

 

 

Трета„б“ група „Звънчета“

 

Екип: ст.учител Катя Василева и ст.учител Мария Демирева

 

Пом.възпитател: Диана Ангелова

 

 

Трета „в“ група „Лъвчета“

 

Екип: ст.учител Валя Хаджиева и учител Шенай Хайдарова

 

Пом.възпитател: Ваня Василева

 

 

Четвърта „а“ група „Балони“

 

Екип: ст.учител Васвие Сали и ст.учител Доника Христова

 

Пом.възпитател: Елван Халил

 

 

Четвърта „б“ група „Усмивки“

 

Екип: ст.учител Севджан Наим и ст.учител Ренгинар Карамехмед

 

Пом.възпитател: Фатме Чауш

 

2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign