Групи

 

Първа яслена група „Мечо Пух“

Екип: м.с.Айшегюл Шабан и м.с.Кера Петкова

Педагог: Маргарита Тодорова

Пом.възпитатели: Антония Тодорова и Мюлкие Терзи

 

 

Втора яслена група „Зайко Байко“

Екип: м.с.Соня Димитрова и м.с.Невин Неби

Педагог: Маргарита Тодорова

Пом.възпитатели: Джемиле Юсеин и Ембие Мустафа

 

 

Първа „а“ група „Пчеличка“

Екип: ст.учител Емилия Хаджидимова и учител Нурсен Мюмюн

Пом.възпитател: Иксане Аптула

 

 

Първа „б“ група „Звънчета“

Екип: ст.учител Мария Демирева и ст.учител Катя Василева

Пом.възпитател: Диана Ангелова

 

 

Първа „в" група „Лъвчета“

Екип: ст.учител Валя Хаджиева и учител Шенай Хайдарова

Пом.възпитател: Иванка Василева

 

 

Втора  „а“ група „Балони“

Екип: ст.учител Доника Христова и учител Ренгинар Юмер

Пом.възпитател: Елван Халил

 

 

Втора „б“ група „Усмивки“

Екип: ст.учител Ренгинар Карамехмед и ст.учител Кристина Михайлова

Пом.възпитател: Фатме Чауш

 

 

Трета „а“ група „Слънце“

Екип: ст.учител Мария Савова и учител Гюлназ Бинбашъ

Пом.възпитател: Китка Николова

 

 

Трета „б“ група „Звездичка“

Екип: ст.учител Росица Ботева и учител Ангелина Асенова

Пом.възпитател: Татяна Понева

 

 

Четвърта „а“ група „Делфини“

Екип: ст.учител Шенай Байрям и ст.учител Магдалена Николова

Пом.възпитател: Татяна Антонова

 

 

Четвърта „б“ група „Русалка“

Екип: ст.учител Иванка Райчева и ст.учител Антоанета Тончева

Пом.възпитател: Юлия Дайова

 

 

Четвърта „в“ група „Бон-Бон“

Екип: учител Нели Бакалова и учител Шенай Юсеин

Пом.възпитател: Айфер Рамадан

 

 

2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign