Групи

 

Първа яслена група „Мечо Пух“

Екип: м.с.Айшегюл Шабан и м.с.Кера Петкова

Педагог: Маргарита Тодорова

Пом.възпитатели: Антония Тодорова и Галя Радева

 

Втора яслена група „Зайко Байко“

Екип: м.с.Дафинка Иванова и м.с.Невин Неби

Педагог: Маргарита Тодорова

Пом.възпитатели: Станка Иванова и Ембие Мустафа

 

Първа „а“ група „Пчеличка“

Екип: ст.учител Емилия Хаджидимова и ст.учител Тинка Георгиева

Пом.възпитател: Иксане Сюлейман

 

Първа „б“ група „Звънчета“

Екип: ст.учител Мария Демирева и ст.учител Катя Василева

Пом.възпитател: Диана Ангелова

 

Първа „в“ група „Лъвчета“

Екип: ст.учител Валя Хаджиева и учител Шенай Хайдарова

Пом.възпитател: Иванка Василева

 

Втора „а“ група „Балони“

Екип: ст.учител Васвие Сали и ст.учител Доника Христова

Пом.възпитател: Елван Халил

 

Втора „б“ група „Усмивки“

Екип: ст.учител Севджан Наим и ст.учител Ренгинар Карамехмед

Пом.възпитател: Фатме Чауш

 

Трета „а“ група „Слънце“

Екип: ст.учител Мария Савова и ст.учител Стефка Кехайова

Пом.възпитател: Анелия Кюкючова

 

Трета „б“ група „Звездичка“

Екип: ст.учител Росица Ботева и ст.учител Таня Ставрева

Пом.възпитател: Снежа Кирева

 

Четвърта „а“ група „Делфини“

Екип: ст.учител Елка Ангелова и ст.учител Магдалена Николова

Пом.възпитател: Шазие Ахмед

 

Четвърта „б“ група „Русалка“

Екип: ст.учител Иванка Райчева и ст.учител Антоанета Тончева

Пом.възпитател: Иванка Драгинова

 

Четвърта „в“ група „Бон-Бон“

Екип: ст.учител Марияна Тенева и учител Нели Бакалова

Пом.възпитател: Семра Джамбазова

2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign